JAČANJE TRŽIŠNE POZICIJE INFORMATIZACIJOM POSLOVANJA OBRTA ''LI-GRAD''

Kratki opis projekta:

Svrha ovog projekta je modernizacija poslovanja ulaganjem u informatizaciju s ciljem osiguravanja optimalnih uvjeta za implementaciju novih specijaliziranih softverskih rješenja koja unaprjeđuju poslovne procese. Na taj način povećava se konkurentnost tvrtke, osigurava stabilnost poslovanja, te se ostvaruje preduvjet za razvoj prema zahtjevima tržišta. Kontinuirani rast poslovanja te kompleksnost poslova dovode do potrebe za podizanjem razine kvalitete i kontrole u poslovnim procesima. Realizacija projekta će riješiti problem nedovoljne kontrole i čestih rizika s kojima se tvrtka suočava, te omogućiti zaposlenicima tvrtke kvalitetniji rad, a klijentima tvrtke sigurnije i kvalitetnije proizvode i usluge.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta je ojačanje kapaciteta tvrtke, učinkovitije upravljanje procesima te ostvarenje boljih poslovnih rezultata obrta Li-Grad.

Očekivani rezultati stoga se odnose na slijedeće:

1. Uspostavljanje kompletnog nadzora nad korištenjem resursa tvrtke pri radu zaposlenika u tvrtki i s udaljenih lokacija (rad u prostorima klijenta, na putu, rad u drugim poslovnicama tvrtke).

2. Povećanje razine sigurnosti upravljanja povjerljivim informacijama i resursima unutar tvrtke.

3. Unaprjeđenje navedenih procesa sa naglaskom na proces upravljanja rizicima uvođenjem novog tehnološkog rješenja te unaprjeđenje procesa upravljanja ljudskim resursima i strateškog

odlučivanja slijedom boljeg i pouzdanijeg upravljanja informacijama i učinkom.

4. Educirano osoblje koje prenosi znanje ostalim zaposlenicima te direktno doprinosi poboljšanju poslovanja.Ukupna vrijednost projekta iznosi 372.500,00 HRK.

Iznos koji sufinancira EU je 205.620,00 HRK.

Razdoblje provedbe projekta je od 01. siječanj 2020. do 01. siječanj 2021. godine.

LI-GRAD građevinski obrt

Školska ulica 18

31216 Antunovac, Hrvatska

Mob: +385 98 413 514

E-Mail: robi.kristo@gmail.com

https://www.ligrad.eu/

Više informacija o EU fondovima dostupno je na stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije:
www.strukturnifondovi.hr